Kinesiotaping
för både vardag och sport, träning och rehabilitering.

Kinesiotaping utvecklades på 70-talet av den japanske kiropraktorn Dr. Kenzo Kase. Intentionen var att förstärka kroppens egna läknings-processer genom applicering av ett unikt material och med en speciell teknik. Appliceringstekniken utvecklades med hjälp av kinesio-logiska tester. Där av namnet kinesiotaping.

Kinesiotape har hudens egenskaper och kan därför överföra ”positiv sensorisk information” till kroppen. Den är lika elastisk och tunn som huden. Detta möjliggör en fullt bibehållen rörlighet i leder, muskler, ligament och hud. Med Kinesiotape uppnår man ett utökat rörelseomfång i det tejpade området i såväl vardags– som sportaktiviteter. Tejpen har dessutom en funktion som kanaliserar bort vatten, vilket möjliggör för den skadade att duscha och bada utan att behöva byta tejp.
 

Kinesiotape är väldigt bra vid graviditet, ger stöd och lindring vid värk i ländrygg m.m


Tack vare tejpens unika material får man oftast en omedelbar effekt efter appliceringen och därefter får man i de flesta fall en progressiv förbättring de närmsta 3-5 dagarna. Vid vissa specifika skadeproblem kan det behövas upprepade behandlingar under längre tid för att effekten skall märkas.

Skillnaden mellan kinesiotapen och sporttapen är att den hindrar inte din rörelseförmåga eller blodcirkulation, samt ger stimulans åt nerver och muskler.

Klicka på tabellen nedan för mer info: