Öronakupunktur

Öronakupunktur används varje dag med gott resultat
inom både svensk och internationell sjukvård.
Många problem kan behandlas framgångsrikt med öronakupunktur.
Speciellt effektiv har den visat sig vara vid smärt-behandling samt inom behandling av olika typer av missbruk.
Öronakupunktur är en behandlingsmetod som bygger på en helhetssyn på människan där öronen är en spegel av kroppens organ och dess funktioner. Ordet ”akupunktur” kommer av ”aku” som betyder nål och ”pungere” som betyder sticka genom.

Vid öronakupunktur stimuleras punkter i örat  för att återfå energibalansen i kroppen så att effekter uppnås i andra delar av kroppen. Genom att påverka en bestämd punkt i örat som motsvarar
och står i förhållande till ett visst organ, en kroppsdel eller en funktion, kan man förebygga och behandla sjukdomar och ge smärtlindring.


Klicka på tabellen nedan för att se den större:
 

Stickrädsla
 

För den som inte vill eller kan behandlas med nålar finns andra behandlingsmetoder.I stället för nålar används olika typer av kulplåster, magnetplåster eller fröplåster på de punkter som ska behandlas.  
En punktsökare, en s k handtens, används för att ge svaga, knappt förnimbara, elektriska impulser i akupunkturpunkterna. Impulserna ges under en till två minuter per aktiv akupunkturpunkt och därefter klistras frö-, magnet eller kulplåster på punkten.